Ein lokal bidragsytar

Ein lokal bidragsytar

Voss Energi er ein viktig samarbeidspartner for alle dei som dugnadsbasert lagsarbeid i bygda. Mange lag, organisasjonar og arrangement har Voss Energi med på laget som sponsor.

Dersom Voss Energi leverer gode resultat vil det føra til utbyte til eigaren Voss Kommune, som er din eigen kommune. Desse midlane vert brukt til drift av kommunale tenester som innbyggjarane nyt godt av.

Lokal produksjon av rein, fornybar kraft

Lokal produksjon av rein, fornybar kraft

Voss Energi har i dag 4 kraftstasjonar som produserer straum frå vatnet me har rundt oss. Me driv kontinuerleg vedlikehald og oppgradering av utstyret for å kunna driva anlegga best mogleg.

Lange tradisjonar

Lange tradisjonar

Voss Energi har røter heilt tilbake til 1896. Den fyrste kraftstasjonen vart bygd i høve etableringa av Voss Ullvarefabrikk. Etter kvart vart det overskot på straum, så ein kunne selgja straum til ljos hjå dei som budde i nærleiken. Sidan det har selskapet utvikla seg i saman med bygda fram til i dag. Me er også klare til å vera med og løfta bygda inn i framtida.