Leiinga i Voss Energi

Adm. direktør Rune Nesheim, rune.nesheim(a)vossenergi.no, mobil 917 10 599

Marknadssjef Per Berge, per.berge(a)vossenergi.no, mobil 916 73 014

Økonomisjef Jarle Lund, jarle.lund(a)vossenergi.no, mobil 971 81 978

Prosjekt- og utviklingssjef Yngve Tranøy, yngve.tranoy(a)vossenergi.no, mobil 922 10 098

Nettsjef John Magne Herre, johnmagne.herre(a)vossenergi.no, mobil 959 94 572

Målaravlesing frist 1. november Kundeweb Nett Logg inn på kundeweb

Driftsmeldingar

2017-07-03 NB! Målaravlesing og nytt kundesystem

I samband med omlegging til nytt kundesystem har me gjort ei stipulering av målarstand på alle kundane våre. Når du legg inn målaravlesing kan det vera at du får ein svært låg målarstand. Dette skuldast at stipuleringa vart utført 27. og 28.6. Du vil uansett få korrekt forbruk for perioden mai+juni når ein legg saman stipulert forbruk med di siste avlesing.

Du kan difor levera målarstand som normalt, men dersom du får minus på forbruket ditt, så kan du gjerne ta kontakt med oss på 56528300.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2