Forretningsidè og visjon

Forretningsidè

Voss Energi skal på forretningsmessig basis driva med energirelatert verksemd. Selskapet skal ha fokus på langsiktig verdiskaping for eigar og vidareutvikling med utgangspunkt i kundar, infrastruktur, kompetente medarbeidarar og lokal forankring. Voss Energi skal vera ein påliteleg, serviceinnstilt og miljøbevisst leverandør og samarbeidspart.

Visjon

I front med fornybar energi og kompetanse.

Om oss