Våre kraftverk

Voss Energi AS har tre kraftverk; Hodnaberg, Palmafoss og Rognsfoss. Førstnemnde er magasinkraftverk med Torfinnsvatn som magasin. Her har selskapet felles regulerings-konsesjon med BKK og tilhøyrande drifts-samarbeid. Palmafoss og Rognsfoss er elve-kraftverk utan mogelegheit for magasinering av vatn. Samla tilgjengeleg kraftproduksjon er i gjennomsnitt om lag 121 GWh pr. år.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2