Garantikraft med tak

  • Avtalen for deg som vil unngå høge prisar.
  • Du får ta del i låge innkjøpsprisar.
  • Inga bindingstid.
  • Betaling på etterskot.

Du betalar

Innkjøpris + 49 kr mnd med tak 47,25 øre/kWh

Taket gjeld i perioden 1. juli 2016 - 1. juli 2017. Alle prisar er inklusive alle offentlege avgifter.
 

Tilbodet gjeld berre privatkundar.

 

Eg tingar Garantikraft med tak!
Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2