Modellar og prisar

Her kan du lasta ned brosjyrar frå Mitsubishi, Panasonic og Toshiba:

Mitsubishi

Panasonic

Toshiba

Prisliste 2016


Her er bestseljarane frå Mitsubishi, Panasonic og Toshiba

Prisen inkluderer standard montering og 4 m røyr.

Modell Pris inkl mva Varmekapasitet COP varme Støynivå dB (A)
Toshiba Polar 25     kr 22 200   Rettleiande pris 23.990 6,5 kW 4,10 24
Mitsubishi Hara 6,3  kr 23 400   Rettleiande pris 26.200 6,3 kW 4,9 24
Panasonic HE9PKE
kr 22 400   Rettleiande pris: 23.900 6,5 kW 5,52 27
     
     
     

Anna:

Service kr 1 820 etter 30.juni kr 2 020
Trehus, montert på vegg av oss kr 1 600
Trehus, flatpakk kr 1 300
Multisplittmodellar etter tilbod


Synfaring

Ta kontakt med oss så kjem me på gratis synfaring.Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2