Verdiar

Me har valt ein logo med sterke verdiar ein ekte Vossavèr som skal gje uttrykk for dei verdiar me vil stå for:

  • Ærleg og truverdig
  • Påliteleg
  • Effektiv
  • Konkurransedyktig
  • Miljøbevisst

Me lever etter etiske retningslinjer og me tek HMS arbeid på alvor!

Logoen kan lesast på fleire vis. Ikkje alle ser vèren, men derimot vatn og bølgjer eller ein turbin noko som passar godt saman med vårt slagord: Rein Vossakraft !

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2