Palmafossen Kraftverk

  • I drift 1919
  • 1 aggregat 0,3 MW
  • 1,8 GWh per år
  • Elvekraftverk
  • Tid for fornyingVoss Energi har fått avslag på konsesjonssøknad om oppgradering av palmafossen kraftverk. Søknaden er no til handsaming hjå NVE etter klage på vedtak.

 

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2