Avtale om utvikling av Nedre Dyrvo

8. mai vart det signert samarbeidsavtale mellom Voss Energi og grunneigarane til Nedre Dyrvo om å utvikla kraftverk mellom kote ca. 50 og 130 i elva Dyrvo. Prosjektet ligg ute på høyring saman med Gosland slik at Voss Energi er no ansvarleg for oppfølging og bygging av to prosjekt som vonaleg vert bygd i løpet av 2014. Prosjektet vil produsera ca. 10 GWh i eit normalår.

Dette er svært gledeleg for oss og me takkar sjølvsagt grunneigarane for tilliten.

Kontaktdata:

Prosjekt- og utviklingssjef Yngve Tranøy

Tlf. 56528309 / 92210098

yngve.tranoy@vossenergi.no

Konsesjonssøknaden finn du her.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2