Storagroe Kraft


Voss Energi og Storagroe fall- og grunneigarlag i Voss Kommune har inngått samarbeidsavtale om å nytta vassressursane i elva Storagroe på Brekkhus i Teigdalen til kraftproduksjon.  

Det er planlagt eit hovudinntak i Storagroe ved ca. kote 480 og kraftstasjon ved ca. kote 160. Hovudalternativet inkluderer ei 210 meter lang overføring gjennom grovhol frå sideinntak på austsida av Midtfjellet ved ca. kote 500 til hovudinntaket i elva Storagroe. Maksimal effekt er 3,6 MW og årleg produksjon er utrekna til 9,4 GWh i eit middels år.
Konsesjonsøknaden finn du her.

 

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2