Hordaland Bioenergi AS

Hordaland Bioenergi AS er eit nyskipa selskap eigd av Voss Energi AS, Indre Hordaland Miljøverk IKS og Voss Bioenergi AS. Hordaland har store skogsressursar og selskapet skal bidra til framtidsretta ressursutnytting og lokal verdiskaping gjennom auka hogst og inntening for lokale skogeigarar. Selskapet skal vera ein føretrekt samarbeidspartnar i samband med bygging og drift av varmesentralar, samt produksjon og levering av kvalitetsflis. Selskapet har forretningskontor i Voss kommune. For meir informasjon sjå www.hbio.no

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2