Kva gjer du når du skal flytta?

Når du flyttar, må me ha beskjed frå deg for at me skal kunna levera kraft til deg  i din nye bustad.

Ring vår kundeavdeling Kraft på tlf 56 52 83 00, så får du eit nytt krafttilbod av oss. Du kan og nå oss på kundemottakkraft@vossenergi.no

Det er fint om du har fylgjande informasjon klar til oss når du ringjer eller sender epost:

            - målarstand
            - målarnummer (og gjerne målepunkt-ID dersom du har dette)
            - dato for overtaking

 

 

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2