100% fornybar energi - Rein Vossakraft !

Dersom du ynskjer 100% fornybar, varedeklarert kraft,  så leverer me dette mot eit tillegg på 0,75 øre/kWh inkl mva. Send tinging til kundemottakkraft@vossenergi.no eller ring kundeavdeling kraft på tlf 56 52 83 00.

I praksis er det ikkje slik at den straumen du får gjennom stikkontakten er fornybar, men det betyr at Voss Energi garanterer at me har reservert og kjøpt vasskraftproduksjon tilsvarande det volum du nyttar. Straum vert produsert frå ulike energikjelder som kol, olje, gass, vindkraft, kjernekraft og vasskraft. Dersom du kjøper 100% fornybar, varedeklarert energi, er du sikra at pengane du betalar går til å investera i fornybar kraftproduksjon.

Varedeklarasjon 2015 finn du her.

Informasjon frå styresmaktene finn du her.

Les meir om fornybar energi her.

 

 

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2