Forfallsdato, betaling og faktura

Alt forbruk av straum vert fakturert på etterskot. Straumrekning til mindre næringskundar har forfall 10. februar, 10. april, 10. juni, 10. august, 10. oktober og 10. desember.

Stor næring blir avrekna kvar månad.

Kopi av tidlegare fakturaer finn de ved å logga inn på Kundeweben. Link til Kundeweben ligg nedst til venstre på denne sida. For spørsmål knytta til betaling, ber me om at de kontaktar kundeavdelinga på tlf. 56528300.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2