Fastkraft

  • Same pris i eitt år.
  • Du er førebudd på at prisane i marknaden kan falla
    utan at du får nyta godt av dette.
  • Betaling på etterskot.

Gjeldande pris er 41,75 øre/kWh

Fastprisen er inkl. alle offentlege avgifter. Leveringsstart frå tinging er 14 dagar fram i tid og avtaleperiode er 12 månader frå leveringsstart.

Eg tingar Fastkraft
Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2