Flytande kraft

  • Også kalla standard variabel kraftpris.
  • Når du vil ha direkte varsling 14 dagar før
    prisen vert endra.
  • Inga bindingstid.
  • Betaling på etterskot.

Gjeldande pris er 37,50 øre/kWh

Prisen er inkludert alle offentlege avgifter.

Auke i kraftprisen frå 2.oktober. Ny pris vert 41,25 øre/kWh inkl. off. avgifter.

Få prisendring direkte til din mobil.

Registrer deg ved å logga inn på Kundeweben. Den finn du nederst til venstre på denne sida. 

 

Eg tingar Flytande kraft
Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2