Vossakraft

  • Dette er avtalen for deg som vil vera med heilt opp
    og heilt ned når innkjøpsprisen svingar. Det er den avtalen der du kjem nærmast utviklinga i spotprisen.
  • Inga bindingstid.
  • Betaling på etterskot.

Du betalar

Innkjøpspris + 39 kr mnd.

Alle prisar er inklusive alle offentlege avgifter. Me fakturerer alltid på etterskot.

Avtalen er løpande til du eller me seier den opp med to vekers varsel.

Tilbodet gjeld berre privatkundar.

 

Eg tingar Vossakraft
Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2