Næringskunde

 

Spotkraft     

Når verksemda di vil fylgja vår innkjøpspris
opp og ned.

 

 

 
Flytande kraft   Fastkraft

Når verksemda di vil flyta, men ikkje bli med
heilt opp og heilt ned.

 

Når verksemda di vil ha lik pris heile året.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2