Privatkunde

 

Garantikraft   Spotkraft

Når du vil fylgja innkjøpsprisen
opp og ned, men ynskjer
å sikra deg med eit øvre tak.

 

Når du vil fylgja innkjøpsprisen
opp og ned.

 

Flytande kraft   Fastkraft

Når du vil flyta, men ikkje bli med
heilt opp og heilt ned.

 

Når du vil ha lik pris heile året.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2